BABS, trouwambtenaar of ritueelbegeleider?

Wat is het verschil tussen een BABS en een ritueelbegeleider bij een huwelijk?

Een goede vraag, die ik zo genuanceerd mogelijk wil beantwoorden zonder al die fantastische BABSen te kort te doen. Een BABS, oftewel buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, is allereerst een dienaar van de wet (net als de abs, de ‘gewone’ ambtenaar burgerlijke stand). Hij of zij werkt voor de gemeente en heeft zich gespecialiseerd in het voltrekken van huwelijken. De BABS is benoemd door de gemeente waar zij/hij werkzaam is en beëdigd door de rechtbank. Het wettelijk huwelijk mag geen religieuze handelingen bevatten en moet voldoen aan specifieke richtlijnen. Een zelfstandig trouwambtenaar is een BABS met een eigen onderneming die huwelijken mag voltrekken bij andere gemeenten dan de eigen. Bij een BABS mag je persoonlijke en emotionele speech verwachten over jullie liefdesverhaal. Als dat bij je past, prima!

Maar wat is nu het verschil met een ritueelbegeleider? Om dat uit te leggen, wil ik je eerst wat vertellen over de vier intelligentieniveaus van de mens.

De vier niveaus van de mens

IQ wordt gebruikt om de cognitieve intelligentie uit te drukken. Het heeft betrekking op kennis, ratio, logisch denken, feiten, ruimtelijk inzicht en verbanden leggen. Hoofd.

EQ is de emotionele intelligentie. De Amerikaanse psycholoog Goleman introduceerde dit begrip in 1996. Het heeft betrekking op het kunnen omgaan met je eigen emoties, empathisch vermogen, verbindingen aangaan met anderen. Hart.

De moderne psychologie erkent ook FQ: de fysieke intelligentie. Dit heeft betrekking op je lichamelijk functioneren, zintuigelijke ervaringen, overlevingsdrang, behoeften. Het gaat ook over geaard zijn en voor jezelf kunnen zorgen. Lijf.

Tenslotte het begrip SQ: spirituele intelligentie. Ieder mens heeft SQ, in meer of mindere mate ontwikkelde. Het is de intelligentie waarmee we bepalen wat bij ons past. Om je eigen weg te bewandelen te midden van alle mogelijkheden. Een drijvende innerlijke kracht, die samen hangt met betekenis geven, zingeving, intuïtie, levenskunst. Dat is niet voorbehouden aan één religie of filosofische stroming. De één noemt dit ziel, de ander het innerlijk kompas, je hogere zelf of God.

Let wel: Het ene niveau is niet waardevoller dan een ander. Zij moeten alle vier ontwikkeld zijn om in balans te zijn. Een mens heeft alle vier de niveaus. Ieder mens heeft voorkeur voor bepaald niveau. Sommige mensen leven vooral in hun hoofd, anderen vooral vanuit hun hart. Je zult vast bij de mensen om je heen de verschillende voorkeursniveaus herkennen.

Betekenis en symboliek

Nu weer terug naar het verschil tussen BABS en ritueelbegeleider. Een trouwceremonie met een BABS zal vooral IQ en EQ bevatten, terwijl een trouwceremonie met een ritueelbegeleider alle vier de intelligentieniveaus aanspreekt. De zintuigen worden geprikkeld, er worden betekenisvolle handelingen ingezet (oftewel rituelen) en de ceremonie wordt afgestemd op hoe het stel betekenis wil geven aan hun relatie. Dit is voor partners die zich met elkaar willen verbinden op een diepere laag. Er kan veel meer dan wat er bij een wettelijk huwelijk gebruikelijk is: meer diepgang dan een standaard tekst, meer symboliek dan slechts het uitwisselen van trouwringen. De weg ernaar toe is niet een standaard vragenlijst gevolgd door een persoonlijk gesprek, waarna je je verder mag laten verrassen door welke metaforen ingezet gaan worden. Nee, de voorbereiding met een ritueelbegeleider is op zichzelf al een diepgaand proces. Als je al veel hebt gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zal dit bij je passen. Vanuit de essentie, de binnenkant van de relatie, maakt de ritueelbegeleider met het bruidspaar de vertaalslag naar de buitenkant, een passende vorm voor hun ritueel. De ceremonie gaat over de kracht én valkuilen van de relatie. Daar zijn vaak 3-5 gesprekken in de voorbereiding voor nodig.

Rite-de-passage

De invalshoek van de ritueelbegeleider is de rite-de-passage. De ceremonie is een overgangsmoment, een drempelmoment. Je maakt de stap van de oude situatie naar de nieuwe. De geestelijk voorganger is van oudsher in de diverse culturele en religieuze tradities degene die deze overgang begeleidt. In de huidige tijd van ontkerkelijking en individualisering ontstaat een behoefte aan nieuwe rituelen en persoonlijke betekenis buiten de geijkte tradities. Dat vraagt om professionals die de taal van rituelen en symbolen verstaan en die de betrokkenen hierin kunnen begeleiden. Ritueelbegeleiders hebben deze vakkundigheid.

Bij huwelijksceremonies is er een overlappend gebied met de trouwambtenaar, die de wettelijke voltrekking ook graag voorziet van een persoonlijk tintje om er de mooiste dag voor het bruidspaar van te maken.  Toch is een ritueelbegeleider bij een huwelijk geen vervanger van de trouwambtenaar, maar een aanvulling als er behoefte is aan meer persoonlijke symboliek, betekenis en diepgang. Overigens zijn er ook veel mengvormen mogelijk. Dat is weer een ander verhaal. Daar heb ik eerder een stuk over geschreven, dat je kunt teruglezen in mijn e-book ‘Inspiratie voor jouw trouwritueel’. Dit e-book kun je downloaden via deze link: https://levensritueel.nl/home/huwelijk/ebook-trouwritueel/

Ik hoop dat ik je heb geholpen om een goede keuze te maken. Ik wens je hoe dan ook een fantastische trouwdag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *